Dr. med. Skender Munishi (Uni-Prishtina)
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie

Kontaktimi / Terminimi

Ju mundeni neve  të na kontaktoni në telefonin e lartpërmendur. Ordinanca jonë punon vetëm me termine.  Kështu nuk paraqiten pritje të gjata në ordinancë. Ne ju lutem juve për mirëkuptim dhe ta keni një gjë parasysh, se mua nuk mundeni të me kontaktoni personalisht pa termin paraprak përveç në raste të jashtëzakonshme ose urgjente.

Po u penguat që të vini në terminin e bëre , atëherë ju lutem që terminin ta anuloni sa me herët që është mundshme  që unë te mundem ta porosis pacientin tjetër që pret po ashtu për një termin.
Po e keni bërë terminin, ju lutem që ta sillni me veti udhëzimin prej mjekut familjar. Po deshët të vini drejt në ordinancën  tonë pa kontakt me mjekun familjar ose nuk doni ta kontaktoni atë, kjo është e mundshme.

Po patet raporte prej mjekeve tjerë apo te klinikave, atëherë ju lutem që ti sillni ato me vete sepse këto e lehtësojnë trajtimin tuaj