Dr. med. Skender Munishi (Uni-Prishtina)
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie

Spektri i shërbimeve

Si specialist për psikiatri dhe psikoterapi mbulojë një lami të rëndësishme të mjekësisë :
shëndeti mental.

Unë jam i kualifikuar për mjekimin e gjithë spektrit të çrregullimeve psiçike. Sëmundjet tipike që i mjekojë unë janë:

 • depresioni, sindroma i lodhjes apo rraskapitjes
 • ngarkesat akute, çrregullimi i adaptimit, stresi apo çrregullimi pastraumatik
 • çrregullimi bipolar apo maniako/depresiv
 • Çrregullimi i frikës
 • Çrregullimi obsesiv/kompulsiv
 • Çrregullimi psikotik,Skizofrenia, deluzionet
 • Narkomania
 • Demenca ose sindroma psiko/organike dhe psikozat me origjinë organike
 • Çrregullimet e personalitetit

Si formë psikoterapie aplikojë terapinë suportive dhe hipnozën sipas Milton Eriksonit. Për shkak të kapaciteteve ekzistuese ofrojë me shumë  termine për mjekim  psikiatrik. Për termine të  psikoterapisë në kuptimin e ngushtë duhet pritur gjatë , për këtë i rekrutojë me se miri pacientët që i mjekojë psikiatrish.

Terapitë  që i aplikojë janë si  vijojnë:

 • Caktimi i diagnozës dhe mjekimi psiko/farmakologjikë i të gjitha sëmundjeve psikiatrike
 • Terapia ambulatore suportive
 • Trajnimi autogjen
 • Relaksimi muskulor sipas Jakobson
 • Hipnoza
 • Trajtimi bazik i Narkomanisë
 • Këshillimi në krizat profesionale, jetësore apo tek diskriminimi në vend të punës.