Dr. med. Skender Munishi (Uni-Prishtina)
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie

Psikiatria

Psikiatria  është një degë e specializuar  e cila për-definicion përfshin dijen, përvojën dhe kualifikimin për  ti zbuluar, parandaluar, diagnostikuar, mjekuar dhe rehabilituar  sëmundjet  psiçike dhe psikosomatike përmes aplikimit të metodave socio-psikoterapike apo medikamenteve.

Thënë thjesht, psikiatria merret me te gjitha çrregullimet që i përkasin  shëndetit mental, pa marrë parasysh se a është etiologjia ose shkaktari ai trupor ose trunor/mendor.

Psikiatri është një specialist i cili ketë ndryshim me karakter të një sëmundje apo çrregullim të ndjenjave, të menduarit, por edhe të afekteve apo disponimit, të fuqisë apo energjisë, kujtesës ose mbajtjes mend , përjetimeve dhe sjelljeve ekzaminon,hulumton dhe mjekon semundjet mendore.

Etiologjia apo prejardhja e sëmundjeve psikiatrike është e shumëllojshme. Shpeshherë është disbalancimi i shkëmbimit te lendeve  trunore apo ndryshimi  strukturore  te substancës trunore  shkaktar i sëmundjes.

Po ashtu përjetimet aktuale apo ndodhitë e të së kaluarës por të pakëndshme,  konfliktet shpirtërore apo intrapsikike dhe ndërnjerëzore munden të qojnë të një çrregullim psikik.

Përballë kësaj etiologjie shumëdimensionale është edhe mjekimi dhe rehabilitimi i sëmundjeve psikike apo mendore po ashtu shumëdimensional përmes një sistemi zingjiror te mjekimit si ai ambulator, pjesërisht(klinik ditore) klinikor apo  mjekimi i plote në klinik.

Mjekimi optimal i të sëmbuarve me sëmundje psikike kërkon një bashkëpunim të ngushtë  me lëmit tjera të mjekësisë si neurologji, mjekësia interne apo e përgjithshme.

Njohurit neuro-biologjike, psikologjike dhe socio-shkencore  janë të nevojshme dhe shume ndihmuese në mjekimin e këtyre sëmundjeve.